V-Group

Plastová okna

Dodáváme a montujeme plastová okna, eurookna, žaluzie, síťě proti hmyzu. Přemýšlíte nad výměnou starých oken za plastová okna? Jsme přesvědčeni, že v naší nabídce plastových oken najdete právě okna, která vám budou šitá na míru. Informace získáte na tel. 724059111.

 

Zelená úsporám - odborný dodavatel

Zelená úsporám - odborný dodavatel

Návod k obsluze a údržbě oken a dveří z PVC                

  

Vážený zákazníku,

zakoupil jste výrobek, odpovídající mezinárodně uznávaným značkám jakosti. Výrobek byl vyroben s největší péčí moderními technologiemi v řízení systému jakosti. Plánovaná životnost našich výrobku z PVC profilu je řádově mnoho desítek let. Přesto, že se z hlediska funkce nejedná o složitý výrobek, je zapotřebí z Vaší strany o zabezpečení několika oblastí, které Vám pomohou při správném zacházení s výrobkem a při náležité údržbě a péči o něj. Jsme přesvědčeni, že několik minut, věnovaných prostudování tohoto návodu se Vám vrátí v podobě spokojenosti a bezstarostnosti při jeho užívání. Následující řádky jsou z naší strany součástí komplexní péče o zákazníka.

Obecně o použitých PVC profilech

Chceme Vás informovat, že výrobky ve formě oken, dveří, stěn, apod. jsou zhotoveny z vysoce kvalitních PVC profilu, jejichž základem je směs PVC, která odolává silnému atmosférickému znečištění. Rovněž probarvení použitého materiálu splňuje vysoké požadavky na jakost a zaručuje stálost barev.

Čištění a montáž

Naše výrobky z PVC profilu jsou odolné proti vápnu a cementu. Pohledové plochy profilu jsou chráněny ochrannou snímatelnou folií, která chrání výrobek proti případnému potřísnění maltou. Tuto fólii doporučujeme odstranit po montáži, nejpozději však do 1 měsíce od data montáže. Vlivem působení tepelných účinku slunečního záření mohou při překročení této lhůty vzniknout při odstraňování ochranné folie potíže.

Znečištěním maltou mohou být ohrožena pouze skla a kování. Jinak muže dojít k poleptání, které by nemuselo být odstranitelné. Odstraňte proto čerstvé potřísnění maltou ihned cistou vodou. Odstraňování zbytku malty nepřiměřeným způsobem muže vést k poškrábání profilu. Případné zbytky zatvrdlé malty proto odstraňujte opatrným odklepnutím dřevěnou nebo plastovou špachtlí.

Znečištění kování nebo těsnění výrobku muže vést k poškození funkce výrobku. Také tyto prvky musí být ihned očištěny. Věnujte prosím také pozornost případnému ucpání odvodňovacích drážek, které se nalézají na spodních částech rámu. Také tento konstrukční prvek výrobku, důležitý pro jeho dokonalou funkci musí být udržen při provádění zednických prací a po jejich ukončení v čistém, průchodovém stavu.

Údržba kování

K údržbě a při mazání pohyblivých částí, které jsou schématický znázorněny na obrázku, použijte běžné dostupný olej na šicí stroje. K zajištění dlouhotrvající funkce vyznačených dílu postačí pár kapek tohoto oleje.

Zašpiněná okna

Použité profily mají hladký povrch, který je velmi jednoduše omyvatelný a ošetrovatelný. Naše rady Vám ještě více usnadní práce spojené s čištěním.

a) tekuté čisticí prostředky pro domácnost, které jsou vhodné pro povrchy umělých hmot, rozpouští každé běžné zašpiněné

b) obzvláště zatvrzelé fleky mohou být odstraněny lapovaným hadrem (např. z vláknitého papíru), který se lehce napustí benzínem na čištění. S výhodou lze použít i prostředek značky CIF či jemu podobný

c) nepoužívejte žádné čistící prostředky obsahující hrubší brusné částice (prostředky na bázi písku), které stejné jako drátěnky a podobné prostředky vedou k poškrábání.

d) nepoužívejte k čištění nebo omývání žádná ředidla (nitro ředidla a jiná). Tato napadají povrch profilu a mohly by vést ke změně zabarvení či vytvoření fleku.

e) ve výrobcích použité těsnící profily jsou vyrobeny z vysoce hodnotného syntetického kaučuku APTK. Také tyto profily musí být ošetřovány způsobem uvedeným v bodu a).

f) pokud se objeví znečištění, které nelze uvedenými prostředky odstranit, obraťte se na nás o radu.

Proč, kdy, kde a jak musí být větráno

Když se skla Vašich nových oken zapotí, je to důkaz o jejich těsnosti, nikoli závada! Vaše vzrušení je však pochopitelné. Vždyť Vaše stará okna tuto vlhkost odvedla, avšak ve spojení s unikem tepla. Vlhkost obsažená ve vzduchu byla odváděna u starých oken mezerami a štěrbinami, což mohlo být pokládáno za určitou automatickou výměnu vzduchu, která pro Vás řešila problematiku jeho přirozeného obsahu vlhkosti a srážlivosti této vlhkosti na sklech za určitého tlaku vzduchu při dosažení teploty rosného bodu. Logickými a přirozenými nevýhodami byl průvan a zmíněné tepelné ztráty. Vlhkost vzduchu a kondenzace vodních par při dosažení teploty rosného bodu na ploše izolačního skla jsou běžným fyzikálním jevem, kterému lze předejít postupem, který je uveden dále.

Doporučujeme

Vyvětrejte ráno po dobu ¼ hodiny všechny prostory a mimo to několik minut v průběhu dne. Otevřete přitom co nejvíce okna a po tuto dobu zcela uzavřete ventily topení. Dávejte však pozor na to, aby teplota větraného prostoru neklesla pod 15 stupňů C. Pokud jste si objednali okna s mikroventilací je možné použít tohle spárové větrání dle potřeby.

Správné větrání Vám pomáhá šetřit energii

Vaše topení se pak postará o rychlý ohřev čerstvého vzduchu a o příjemné obytné klima tak, jak to můžete očekávat od Vašich nových výrobku z našich profilu, vybavených izolačními skly. A nyní jedno upozornění pro místnosti vytápěné kamny na uhlí!

Každý topný spalovací systém, také kamna na uhlí nebo plynové sporáky, potřebují k hoření vzduch, obsahující k hoření nezbytný kyslík. Vzhledem k tomu, že okna a jiné výrobky z našeho profilu jsou velmi těsná, je nezbytně nutné za den vícekrát několik minut tuto místnost vyvětrat. Za tím účelem otevřete okna co nejvíce. Výsledkem jsou suché prostory s příjemným a pohodlným obytným klimatem a odstranění rizika udušení.

Obracejte se vždy na svého výrobce

Pokud se vyskytne na Vašem výrobku závada nebo dojde ke zničení izolačního skla, obraťte se vždy jen na výrobce nebo jim pověřenou odbornou firmu. V žádném případě se nesnažte sami odstranit škody. Pokud není Vaše žádost spojena s reklamací a došlo k náhodnému zničení nebo poškození skla, můžete se obrátit na Vám nejbližšího výrobce izolačních skel.

Naší snahou je Vaše maximální spokojenost s našimi výrobky spojená s příjemným vědomým, že je o ně dlouhodobé postaráno Vaší péči podle naších výše uvedených doporučení, jakož i našim servisem v době záruky i po jejím ukončení

Poučení o normách skel

Poškození skla upravují normy. Norma, která upravuje přípustné poškození u skel je označena jako CSN 70 0020, CSN 70 1621. Veškeré níže uvedené poškození, které jsou v této normě není možné reklamovat, protože se dle zákona nepovažují za vady.

Plavené sklo

název ukazatele přípustné poškození nepovažované za vadu

Bubliny do 0,6mm bez omezení nikoliv však ve shlucích

uzavřené, průhledné do 2,0 mm – 4 kusy *

do 3,0 mm – 2 kusy *

do 5,0 mm – 2 kusy *

uzavřené, neprůhledné a otevřené nedovolujíc se

Kamínky nedovolují se

Škráby délky do 20 mm bez omezení, nikoliv však ve shlucích

vlasové do 50 mm – 7 kusu

do 100 mm – 5 kusu

hrubé nedovolují se

*Vzájemná vzdálenost poškození nejméně 200 mm