Před a po monžáti

Důležitá upozornění pro Vaše plastová okna, dveře a doplňky

 • Před zahájením zednických prací je bezpodmínečně nutné zakrýt celá okna krycí folií, kterou přilepíte k rámům krycí papírovou páskou
 • Ihned po montáži odstraňte ochranné folie z plastových oken a dveří viz. „obsluha a údržba plastových oken, dveří a doplňků“. Delší působení slunečního záření ( již od cca 6 týdnů ) způsobuje, že folie křehne a lepidlo zůstává na rámech i po odstranění folie
 • Ihned po skončení zednických prací odstraňte zbytky malty z oken, skel a parapetů. Zejména u parapetů s povrchovou úpravou eloxováním zanechává vápno nevratné poškození.
 • Po montáži a následných zednických pracích je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu viz. „obsluha a údržba plastových oken, dveří a doplňků“.
 • Po dokončení montáže nevytahujte klíny po obvodu, neotvírejte a nepoužívejte okna a dveře, dokud není vytvrzena PU pěna
 • Ořezávání PU pěny a zednické zpravení provádějte rovněž po vytvrzení PU pěny
 • Do oken a dveří nepřivírejte kabely, šňůry atd., dochází k prohýbání profilu křídla a k poškození těsnění, může dojít k nedovírání křídla, k prasknutí křídla nebo skla
 • Těžká křídla větších rozměrů nenechávejte delší dobu otevřená, může dojít k jejich svěšení
 • Křídla nezajišťujte zarážkami, kolíky atd., při průvanu nebo zavření může dojít k poškození okna nebo dveří, případně k vytržení křídla ze závěsu
 • Nic nevěšte na křídla a dveře, může dojít k vytržení křídla za závěsu a tím k poškození okna nebo dveří
 • Okna a dveře čistěte a udržujte viz. níže „údržba plastových oken, dveří a doplňků“
 • Nečistoty po zednickém zapravení a jiné nečistoty v kování oken a balkonových dveří a v zámku vstupních dveří způsobují zhoršené ovládání, mohou však způsobit také zablokování a poškození celého kování nebo zámku, udržujte je stále čisté viz. „obsluha a údržba plastových oken, dveří a doplňků“
 • U náhradních klíčů do zámku vyrobených z měkkého kovu může dojít k odlomení jejich částí v zámku, proto používejte klíče z tvrdého kovu
 • V případě že v blízkosti oken dveří používáte brusku nebo jiný nástroj,od kterého odlétají jiskry, zakryjte celá okna, dveře a skla, jinak dojde k jejich popálení
 • Seřizování a opravy v záruční lhůtě nahlašte na naši firmu viz. záruční list

Obsluha a údržba plastových oken, dveří a doplňků

Plastová okna, dveře a doplňky potřebují pravidelnou údržbu. Touto údržbou a také správnou obsluhou zajistíte bezchybný provoz a delší životnost výrobku.

Čištění rámů a křídel

Objednatel by měl pečlivě odstranit zbytky ochranné folie z oken, nejpozději do 1 měsíce ode dne montáže. Zbytky malty po stavební činnosti je nutné odstraňovat z oken velmi opatrně, nikdy ne nasucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího tekutého prostředku. K čištění je třeba používat vždy jen běžné čistící prostředky s nízkou agresivitou!!!

Čištění skel

Prvních čtyři až pět mytí skel je nutno provádět pouze čistou vodou a následně Okenou nebo jiným obdobným přípravkem na bázi alkoholu. Nesmí se používat odmašťovací prostředky, které samy obsahují mastnotu (JAR a pod.).

Prevence rosení skel

U všech typů platových oken a dveří může docházet v chladném období k rosení oken zevnitř místnosti. Vodní páry, vzniklé uvnitř domu, které nemají díky těsnosti okna kudy uniknout, se srazí na nejchladnějším místě domu. Stává se tak většinou u oken, ať už je osazeno jakýmkoliv sklem u starých vlhkých domů, novostaveb, v místnosti málo vytápěné nebo v místnosti s vysokou vlhkostí. Dále může docházet také k rosení skle zvenčí, je to opět zapříčiněno srážením vodních par na chladném skle. K tomuto jevu dochází u izolačních dvojskel s vyššími izolačními vlastnostmi, kdy vnější sklo není ohříváno únikem tepla zevnitř místnosti. Tyto jevy jsou individuální a nevztahuje se na ně záruka.

Zabránit nebo snížit rosení oken lze:

 • Intenzivním větráním (min. 3x denně 5 minut)
 • Žaluzie by měli být vytaženy
 • Záclona by neměla bránit proudění vzduchu k oknu (kratší)
 • Parapet by neměl bránit proudění vzduchu (neměl by zakrývat radiátor)
 • Pod oknem by měl být radiátor, aby teplý vzduch, proudící od něj nahoru, osušoval okno
 • Na parapetní desce by neměl být žádný zdroj vlhkosti (květináče apod.)
 • Používáním digestoře (odsavač par) v kuchyni
 • Zvýšením teploty v místnosti (teplý vzduch absorbuje více vlhkosti)
 • Omezením zdroje vlhkosti v domě (zvlhčovače apod.)

Čištění obvodového kování

Po montáži a následných zednických pracích je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu. Při čištění obvodového kování nepoužívejte prostředky způsobující korozi kovů (SAVO a pod.). K čištění používejte např. hadřík a kartáč. K odstranění nečistot z kování a drážky kování je možno použít vysavač.

Je třeba 1x za půl roku ( nebo dle používání ), po předchozím vyčištění obvodového kování, namazat všechna pohyblivá místa. K mazání používejte bezbarvou vazelínu, silikonový nebo jiný řídký olej. K ochraně těsnění používejte silikonový olej.

Čištění žaluzií a sítí

Žaluzie má ve své horní liště ovládací mechanismus, který musí zůstat čistý. Jakékoliv nečistoty je mohou poškodit. Lamely žaluzií a sítě čistěte od prachu a jiných nečistot utřením, vysátím nebo vlhkým hadrem. Nepoužívejte rozpouštědla a abrasivní prostředky.

Upozornění pro žaluzie a sítě

 • za ovládací řetízek se nesmí nikdo a nic věšet
 • řetízek ovládejte pouze přiměřenou silou aby nedošlo k jeho přetržení
 • neprolamujte lamely žaluzie, mohlo by dojít k jejich deformaci ( např. při čištění )
 • na upevněné sítě netlačte, mohlo by dojít k jejich protržení, poškození nebo vypadnutí
 • nic se nesmí věšet na síťové dveře

Ovládání plastových oken

Aby byla zachována funkčnost Vašich plastových oken a zároveň zajištěna jejich provozní bezpečnost, je nutné dodržovat následující pokyny:

Návod k oknům