Obsluha

Ovládání

Na Vašich oknech je namontováno značkové kování. Dbejte prosím nato, aby bylo madlo okenní kliky stále v poloze svisle vzhůru, vodorovně nebo svisle dolů. Mezipolohy způsobují chybné ovládání (s výjimkou kování s větrací mezerou). V takovém případě může dojít k tomu, že se okenní křídlo může ve sklopené poloze ještě otočit. Není třeba se obávat. Tzv. nůžky okenního kování drží pevně okenní křídlo na horní straně. Nastavte madlo okenní kliky opět nahoru nebo dolů (poloha sklápění), zavřete okno a potom otočte madlem do vodorovné polohy (poloha otáčení).

Údržba kování

Jednou do roka by se měly všechny pohyblivé součásti kování ošetřit olejem nebo tukem bez obsahu kyselin. Obtížnost ovládání signalizuje příp. potřebu údržby již dříve.

Zadrhávání oken

Kování je nastavitelné. Jemné nastavení je dobré přenechat odborníkovi, tedy Vašemu dodavateli oken. Jedině ten dokáže přesně posoudit, co je třeba provést.


Základní návod na obsluhu a údržbu oken je k dispozici zde.